Thema's

18 jaar (0)
agrarisch (0)
akte (0)
Arbitrage (0)
behoefte (0)
Beslag (1)
Bouwrecht (2)
Erfgoed (0)
Erfpacht (1)
Erfrecht (1)
executie (0)
Geurnorm (0)
Huurrecht (2)
huwelijk (0)
Koop (3)
Lease (0)
loonstop (0)
Maatschap (2)
melkvee (0)
MER (0)
MKB (0)
Ontslag (2)
Opbouw (3)
Opzegging (1)
Pacht (4)
Pandrecht (0)
peildatum (0)
Pensioen (0)
Proeftijd (1)
rente (0)
scheiding (0)
Spuitzone (1)
studie (0)
stuiting (0)
vacature (2)
Vastgoed (39)
verdeling (0)
Verjaring (1)
Visrecht (0)
Welstand (2)
Windpark (0)
Ziekte (3)
zoeken (0)

Pacht

Het agrarische pachtrecht is een zeer gespecialiseerd rechtsgebied en vereist van een daarin optredende advocaat diepgaande en specifieke kennis. Al sinds de oprichting heeft A&S advocaten een team van advocaten met die kennis. Zij adviseren over het aangaan, de verlenging en beëindiging van pachtovereenkomsten en alle andere aspecten die tussen een verpachter en pachter kunnen spelen. Daarbij is ook de procespraktijk van belang en procederen de advocaten van A&S regelmatig voor de pachtkamers van rechtbanken en het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Uitspraken waarbij advocaten van A&S betrokken zijn worden regelmatig gepubliceerd in vakbladen.

Stilzwijgende verlenging van geliberaliseerde pacht

Auteur: 
dinsdag, 5 februari, 2013

In de praktijk blijken geliberaliseerde pachtovereenkomsten met automatische verlenging voor te komen. Het gaat dan om overeenkomsten die zijn gesloten voor de duur van één of twee jaar met de bepaling dat de pacht na het einde van de overeengekomen termijn telkens stilzwijgend zal worden verlengd tenzij één van partijen uiterlijk een bepaalde tijd voor het einde van de lopende termijn te kennen geeft dat geen verlenging zal plaatsvinden. Deze praktijk is voor de verpachter echter niet zonder risico.

Wettelijk kader pacht