Thema's

18 jaar (0)
agrarisch (0)
akte (0)
Arbitrage (0)
behoefte (0)
Beslag (1)
Bouwrecht (2)
Erfgoed (0)
Erfpacht (1)
Erfrecht (1)
executie (0)
Geurnorm (0)
Huurrecht (2)
huwelijk (0)
Koop (3)
Lease (0)
loonstop (0)
Maatschap (2)
melkvee (0)
MER (0)
MKB (0)
Ontslag (2)
Opbouw (3)
Opzegging (1)
Pacht (4)
Pandrecht (0)
peildatum (0)
Pensioen (0)
Proeftijd (1)
rente (0)
scheiding (0)
Spuitzone (1)
studie (0)
stuiting (0)
vacature (2)
Vastgoed (39)
verdeling (0)
Verjaring (1)
Visrecht (0)
Welstand (2)
Windpark (0)
Ziekte (3)
zoeken (0)

Onrechtmatige daad

Aansprakelijkheid voor dieren

Auteur: 
dinsdag, 31 januari, 2012

De wet bepaalt dat de bezitter van een dier aansprakelijk is voor de door het dier aangerichte schade. In de praktijk kan dat toch nog wel eens anders uitpakken. In het algemeen geldt dat een ieder de eigen schade heeft te dragen, tenzij een ander daarvoor aansprakelijk is. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer die ander een overeenkomst niet nakomt en/of onrechtmatig handelt. Bij een onrechtmatig handelen is, naast andere aspecten, onder meer nodig dat iemand een verwijt treft. Dat kan tot lange discussies en procedures leiden met vaak ook bewijscomplicaties.