Jan van Vliet

Stilzwijgende verlenging van geliberaliseerde pacht

Auteur: 
dinsdag, 5 februari, 2013

In de praktijk blijken geliberaliseerde pachtovereenkomsten met automatische verlenging voor te komen. Het gaat dan om overeenkomsten die zijn gesloten voor de duur van één of twee jaar met de bepaling dat de pacht na het einde van de overeengekomen termijn telkens stilzwijgend zal worden verlengd tenzij één van partijen uiterlijk een bepaalde tijd voor het einde van de lopende termijn te kennen geeft dat geen verlenging zal plaatsvinden. Deze praktijk is voor de verpachter echter niet zonder risico.

Wettelijk kader pacht

Zorgplicht makelaar

Auteur: 
maandag, 23 april, 2012

Onlangs heeft de Hoge Raad zich twee keer uitgelaten over de zorgplicht van een makelaar. In het ene geval ging het om een verkoop van een voor verhuur geschikt bedrijfspand. De verhuurbare oppervlakte bleek uiteindelijk af te wijken van de te koop aangeboden oppervlakte: 10.185 m² in plaats van 11.940 m². In het andere geval ging het om de verkoop van melkquotum zonder BTW, terwijl na-dien bleek dat over de verkoop van dit melkquotum wel BTW verschuldigd was. In beide gevallen bleek de informatie die de makelaar van zijn opdrachtgever had ontvangen nadien onjuist te zijn.

Aansprakelijkheid voor dieren

Auteur: 
dinsdag, 31 januari, 2012

De wet bepaalt dat de bezitter van een dier aansprakelijk is voor de door het dier aangerichte schade. In de praktijk kan dat toch nog wel eens anders uitpakken. In het algemeen geldt dat een ieder de eigen schade heeft te dragen, tenzij een ander daarvoor aansprakelijk is. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer die ander een overeenkomst niet nakomt en/of onrechtmatig handelt. Bij een onrechtmatig handelen is, naast andere aspecten, onder meer nodig dat iemand een verwijt treft. Dat kan tot lange discussies en procedures leiden met vaak ook bewijscomplicaties.