Femke Hilderink

Indexering alimentatie 2019 bekend

Auteur: 
Publicatiedatum: 
donderdag, 22 november, 2018

Kinder- en partneralimentatie worden jaarlijks van rechtswege geïndexeerd, zodat de bedragen worden aangepast aan de gemiddelde loonstijging. Met ingang van 1 januari 2019 gaat de alimentatie met 2% omhoog. U dient de indexering zelf toe te passen. Zo nodig kunt u uw voormalig partner hierop wijzen. Een handige rekentool is te vinden op de website van het LBIO, www.lbio.nl.

Vordering uit hoofde van periodiek verrekenbeding huwelijkse voorwaarden en aanvangsdatum wettelijke rente

Auteur: 
vrijdag, 16 november, 2012

Vanaf welk moment is een verrekenvordering opeisbaar en is er wettelijke rente verschuldigd? Op 2 december 2011 heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen over dit onderwerp. De Hoge Raad komt hierin terug op zijn arrest van 6 december 2002.

De casus is als volgt.

Erfenis of schenking tijdens echtscheidingsprocedure? Wetswijziging!

Auteur: 
donderdag, 8 maart, 2012

Op 1 januari 2012 is de Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen in werking getreden. Een belangrijke wijziging is dat het tijdstip van ontbinding van de huwelijksgemeenschap is vervroegd. Stel u bent in gemeenschap van goederen gehuwd en u besluit te gaan scheiden. Tijdens de echtscheidingsprocedure krijgt u een erfenis of schenking zonder uitsluitingsclausule. Onder het oude recht zou deze erfenis of schenking in de gemeenschap van goederen vallen. Uw aanstaande ex-echtgenoot zou in principe meedelen in de erfenis/schenking.

Huwelijkse voorwaarden en de echtelijke woning (juni 2008)

Auteur: 
maandag, 23 juni, 2008

Inleiding

Over de manier waarop partijen die op huwelijkse voorwaarden met een periodiek verrekeningbeding met elkaar zijn getrouwd moeten afrekenen met betrekking tot de echtelijke woning bestond lange tijd veel onduidelijkheid. Met het arrest Schwanen/Hundscheid II van de Hoge Raad van 27 januari 2006 is er duidelijkheid gekomen. Hieronder wordt de casus geschetst en wordt in hoofdlijnen het arrest weergegeven.

Casus